Croeso i Archwiliwr Ymchwil Prifysgol De Cymru

Croeso i Archwiliwr Ymchwil Prifysgol De Cymru

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ein hymchwilwyr academaidd ac ôl-raddedig, gweithgaredd ymchwil, ac allbynnau ymchwil. Mae'n darparu rhyngwyneb cyhoeddus hygyrch, cwbl chwiliadwy a mordwyadwy, gyda gwybodaeth wedi'i thynnu'n uniongyrchol o System Rheoli Ymchwil y Brifysgol, Pur.

Cysylltwch â ni

Ymholiadau ymchwil:
Gellir dod o hyd i wybodaeth am ein hymchwil hefyd ar ein Gwefan Ymchwil.
Am unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â blwch post y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi

Ymholiadau masnachol:
Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd busnes, ewch i'n tudalennau gwe Gwasanaethau Busnes.

Ymholiadau gan y cyfryngau:
Os hoffech siarad ag arbenigwyr sy'n ymwneud ag ymchwil ar ran y Brifysgol, cysylltwch â'n Swyddfa'r Wasg a'r Cyfryngau.

Ymholiadau a chyfleoedd myfyrwyr:
Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig
Myfyrwyr a Addysgir Ôl-raddedig
Myfyrwyr Israddedig

Cefnogaeth i staff Prifysgol De Cymru:
Yn diweddaru neu'n defnyddio Pur, cysylltwch â Blwch post cymorth pur USW.
Canllawiau mewn perthynas â Mynediad Agored neu Reoli Data Ymchwil, cysylltwch â y Llyfrgellydd Ymchwil.
Mewngofnodwch i'ch proffil Pur yma, Mewngofnodi Pur Staff Prifysgol De Cymru.

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cliciwch ar y dotiau ar donyts i agor y manylion.

Canlyniadau chwilio